top of page
עינת ינוביץ - אימון מנהלים

אימון מנהלים

12-12.png

בעולם התעסוקה של היום, מנהלים נמצאים בסביבת עומס ולחץ, בחוסר וודאות ובדרישה להשגת המטרות ועמידה ביעדים, תוך ריבוי משימות וצורך להוביל ולשמר צוותי עובדים רתומים. מדובר בהתמודדות עם אתגרים מורכבים, המצריכים את המנהל לגלות יוזמה, חדשנות וגמישות לשינויים.

על מנת לשפר את התוצאות העסקיות של הארגון ולדאוג למימוש פוטנציאל ההון האנושי, חשוב לשפר ולפתח את מיומנויות המנהל באמצעות תהליך אימון וליווי אישי.

 

לאחר שנים של ניסיון בתפקידי ניהול והובלת צוותים, אשמח לתרום מהידע ומהניסיון שצברתי, כי אין כמו ניסיון מהשטח. אני מאמנת, מלווה, מייעצת ותומכת במנהלים- המטרה שלי היא לפתח מיומנויות חדשות, לקבוע מטרות, למקד פעולות, למדוד, לבקר ולהסיק מסקנות, על מנת להגיע להצלחות וליישם מנהיגות חדשנית, יוזמת, מעזה, רותמת ויצירתית.


האני מאמין שלי הוא כי בתהליך של אימון אישי, ניתן לשפר מיומנויות ניהול ולהביא את המנהל לניהול אפקטיבי המאפשר לו להשיג תוצאות טובות יותר, לקדם את תוכניות העבודה ולהוביל תחתיו צוות רתום, מגובש ומצליח.

אני איתכם בדרך להצלחה!

עינת ינוביץ - אימון מנהלים

כיצד מתבצע תהליך האימון האישי?

אפקטיביות של מנהל נמדדת באופן השגת התוצאות.
תהליך האימון האישי מתנהל במסגרת תקופה מוגדרת מראש,  והוא כולל אבחון, בניית אסטרטגיה, הגדרת מטרות ויעדים, הכנת תכנית עבודה ברורה בהתאם לצרכי הארגון וליווי אישי במהלך יישום התכנית.

שלב א' - אבחון

תהליך האבחון מתבצע בפגישה עם המנהל הישיר, נציג מחלקת משאבי אנוש והמתאמן. 
בחלק זה של הפגישה יוצגו הנקודות עליהן נרצה לעבוד בתהליך וכן נדייק יחד את המטרות, נציב יעדים לביצוע, נתאם צפיות ונקבע את מנגנוני הבקרה במהלך הדרך.

שלב ב' - פגישות אימון אישיות

בשלב זה יתקיימו  כ-10 פגישות אישיות עם המנהל, בנות שעה וחצי כל פגישה. נעבוד יחד בצורה אינטנסיבית ופרקטית לעבר המטרות שהוצבו, תוך מחויבות מלאה לתוצאות שהגדרנו בדגש על הנקודות הבאות:

• ליווי ואימון להתפתחות אישית ועסקית

• פיתוח מנהיגות בעלת חוסן נפשי ואישי

• פיתוח הצוות וניהול ישיבות צוות ממוקדות ומפרות 

• ניהול שגרות עבודה וניהול הזמן באופן יעל ואפקטיבי

• עבודה על העברת מסרים בצורה ברורה ומדויקת

• פיתוח הנעה, יצירתיות והובלת צוות

שלב ג' - פגישת סיכום ובקרה

לאחר סיום התהליך, תתבצע פגישה יחד עם מנהליו של המתאמן, במידת הצורך נציג משאבי אנוש, נסכם את התהליך, נבחן את התוצאות ונחליט על אופן ביצוע מעקב ובקרה לשם שימור  תוצאות התהליך.

bottom of page